Ramson Multi Filter System

HX Norge AS

Innovative løsninger til energi- og industrisektoren

Ramson - historik, produkter og kvalitetssikret og kundetilpasset løsning.

 

En virksomhet med stor kapasitet og mångeårig erfarenhet.

 

Ramson är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri, sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.

 

AB Ramson har sitt ursprung i De Lavals turbintillverkning i Nacka utanför Stockholm. Vid Aseas (ABB Stals) köp av De Laval, som därmed flyttade till Finspång i början av 1960-talet, bildades i Nacka embryot till Ramson. Vårt namn registrerades 1964.

 

Kompetens och ständig utveckling

Sedan våren 2008 drivs Ramson i ny regi. Detta har gett företaget ökad kapacitet beträffande både konstruktion, tillverkning och produktkompetens. En kompetens som omfattar både teoretiskt och praktiskt kunnande inom filtreringsteknik och industriella processer och som vilar på mångårig erfarenhet.

 

Vi levererar filtreringssystem enligt europeiska normer, främst tryckkärlsdirektivet (PED) 97/23/EC men även off-shore-standard, amerikanska normer med U-stamp och i viss mån även kinesiska normer. Våra produkter tillverkas främst i rostfria och syrafasta material, men även duplexstål samt titan förekommer. Filter i kolstål har fått minskad betydelse genom åren. Tryckklasser från 10 bar och uppåt.

 

Kompletta kundanpassade lösningar

Förutom standardprodukter levererar Ramson kundanpassade helhetslösningar till företag i Europa. Viss del av produktionen går även till Asien, Afrika och Amerika. Vårt mål är att med hög kvalitet och flexibilitet samt genom uppfyllande av gällande lagstiftning inom branschen, tillgodose miljöns och slutanvändarens höga krav på filtreringssystem.

 

Ramson marknadsför också kompletterande produkter från några av världens ledande tillverkare. Som exempel kan nämnas roterande kopplingar/svivlar från Filton Ltd. och värmeväxlare från GEA Bloksma, som båda kräver olika typer av filtreringsskydd i sina installationer. Detta samarbete ger våra kunder kompletta lösningar med hög driftsäkerhet, god service och dessutom värdefull tidsbesparing.

 

Kvalitetspolicy

Ramson & Solventic designar, tillverkar och säljer filter och tryckbärande anordningar. Vår styrka är kunskap och erfarenhet inom filtrering och filtreringsteknik.

 

För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi. För att nå dit arbetar vi på följande sätt;

 

 

1. Ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörer med teknikledande och unika sortiment gör oss till en kvalificerad distributör av filterlösningar, anpassad efter varje kunds behov och önskemål

 

2. Utveckla och anpassa vår egen tillverkning efter kundernas krav och önskemål.

 

3. I samarbete med kunder utvecklar vi lösningar med mervärde avseende både hård- och mjukvara

 

4. Personalen skall vara kompetent och engagerad.

 

5. Med förutbestämda uppföljningar och mål styr vi vår kvalitetsutveckling.

 

Kvalitetssystem

Ramson är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 3834-2:2005, med erforderlig spårbarhet på material och genomfört arbete. Ledningssystemet granskas kontinuerligt för att förbättras och anpassas till nya gällande krav.

Copyright © All Rights Reserved